کانال تلگرام

این سایت متعلق به شرکت سها طوس (www.sohatoos.com) می باشد.
 • 07:50

  تهران

 • 04:20

  لندن

 • 07:20

  دبی

 • 11:20

  شانگهای

 • 06:20

  ترکیه

بخش ویزای سفارت آلمان

exclamation point

ساعت کار بخش روادید: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ٧ صبح تا١۵:٣٠
وب سایت: www.teheran.diplo.de
پست الکترونی; visa-info@teheran.diplo.de
شماره تلفن: ۱۴۹۹ ۳۹۹۹-۲۱-۰۰۹۸
(یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱)
ساعات کار سفارت:
روزهای یک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، ازساعت ۰۰/۷ تا ۳۰/۱۵
روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۰/۷ تا ۰۰/۱۶
ساعات کار سفارت در ماه های جولای و آگوست: یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت ۰۰/۷ تا ۳۰/۱۴
سفارت در روزهای جمعه و شنبه تعطیل است.
ساعات کار بخش تأیید مدارک: یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت۳۰/۷ تا ۳۰/۱۰ (بدون وقت قبلی)
ساعات کار باجه اطلاعات بخش روادید (این باجه فقط جهت دریافت اطلاعات بوده و مدارک ویزا را بررسی نمی کند): یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت ۸ تا ۱۰٫ برای مراجعه به باجه اطلاعات نیازی به وقت قبلی نیست. توصیه می شود آخر وقت تشریف نبرید زیرا که به ترتیب زمان حضور، شما به داخل خواند می شوید.