کانال تلگرام

این سایت متعلق به شرکت سها طوس (www.sohatoos.com) می باشد.
 • 03:51

  تهران

 • 00:21

  لندن

 • 03:21

  دبی

 • 07:21

  شانگهای

 • 02:21

  ترکیه

ویزای تجاری پرتغال

exclamation point

best prices for all customers! doxycycline buy online uk. instant shipping, buy doxycycline malaria uk.

سفارت پرتغال در تهران

انواع ویزا:

top quality medications. buy zoloft australia . free delivery, generic zoloft australia.

A: ترانزیت فرودگاهی که تنها جهت تغییر پرواز و برای ورود به فضای فرودگاهی کشور شنگن مورد قبول می باشد.

C: ترانزیت و اقامت کوتاه مدت- حداکثر مدت اقامت ۹۰ روز، یک یا دوبار ورود

جهت ویزای پرتغال، خود شخص به صورت حضوری و با دردست داشتن اصل و کپی مدارک بایستی به سفارت مراجعه نماید.

در صورت نیاز به مصاحبه، از زمان مراجعه به سفارت به مدت دو هفته، از طرف بخش کنسولی با متقاضی تماس گرفته می شود.

 بیومتریک:

از ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲ هر متقاضی ویزای شنگن بایستی در محل سفارت انگشت نگاری شود.

این اطلاعات مربوط به هر متقاضی ویزای شنگن به مدت ۵۹ ماه در سفارت شنگن باقی مانده و قابل استفاده می باشد.

کسانی که از انگشت نگاری معاف می باشند شامل:

√ کودکان زیر ۱۲ سال

√ افرادی که انگشت نگاری از آنان امکان پذیر نیست

√ مقامات دولتی و کشوری که توسط مقامات دولتی دعوت شده اند و یا اعضای هیات های تجاری رسمی

 آدرس سفارت:

http://www.portugueseembassy.ir

Embassy of Portugal in Tehran
Address: Nº ۱۳, Rouzbeh Street, Hedayat Avenue, Darrous – Teerão
Phones : ( 00.98.21) 22582760
Fax : (00.98.21) 22552668 jul 5, 2013 – if this value is substantially exceeded, the dielectricmaterial will break down and form buy prozac online canadian pharmacy a conducting path
e-mail : teerao@mne.pt
Consular Section
Phones :22764060 – 22543237
Other contacts:  AICEP – www.portugalglobal.pt
PORTUGAL TURISM – www.visitportugal.com