اعتراض به ردی ویزا شنگن

 • فعالیت جنایتکارانه گذشته یا کنونی

شرایط و اقدامات متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری افسر کنسولی در مورد صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان مثال تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد، سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.

 • مدارک جعلی

یک سرنوشت مشترک برای همه ی متقاضیان که تلاش در ارائه اسناد جعلی به سفارت یا کنسولگری هستند وجود دارد، و رد شدن مطلق ویزا از پیامدهای نامطلوب آن بشمار می رود.(توصیه می کنیم به هیچ وجه از این روش استفاده نکنید! حتی اگر فکر می کنید با مدارک اصلی شانس کمتری برای دریافت ویزا داشته باشید)

 • توضیح ناکافی برای اقامت

یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر است. چنین مواردی عبارتند از:

 • عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
 • ناتوانی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن
 • از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده
 • گذرنامه آسیب دیده

یکی دیگر از دلایل برای عدم صدور ویزا می تواند ارائه گذرنامه ای باشد که در شرایط خوب نگه داری نشده است. بخصوص زمانی که صفحات گذرنامه از هم جدا شده باشند و یا اینکه بخشی از آن مفقود شده باشد.

 • گذرنامه نامعتبر

افسران کنسولی در ارائه ویزا برای گذرنامه هایی که در زیر شرح داده شده انگیزه ای ندارند :

 • ارائه گذرنامه هایی که کمتر از سه ماه (۳) از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به منطقه شینگن ندارند
 • ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارد
 • ارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر
 • ارائه ندادن گذرنامه معتبر برای افرادی که بیشتر از ده (۱۰) سال دارند
 • نداشتن هدف مشخصی از سفر

یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزای شینگن ، عدم ارائه برنامه مناسب از سفر خود در منطقه شینگن است. این موارد عبارتند از :

 • استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن (که نمی توانند به تعیین مقصد اصلی سفر خود در منطقه شینگن کمکی کند)
 • قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن
 • قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی (هنگام سفر گروهی)
 • نامه مرجع نامعتبر

یکی از دلایل مشهود رد شدن ویزای شینگن، ارائه نامه رسمی از مرجعی خاص است که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد. شامل :

 • عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن.
 • ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
 • ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.
 • عدم اثبات توانایی امرار معاش در سفر

یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشورهای حوزه شینگن حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات توانایی امرارمعاش کافی در طول مدت اقامت در منطقه شینگن می باشد. (به زبان ساده، افسر ویزا باید مطمئن شود که شما می توانید از پس هزینه های سفر در مدتی که در کشور مورد نظر هستید بر بیایید، در غیر اینصورت با درخواست شما مخالفت خواهد شد) چنین مواردی ممکن است شامل:

 • عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آن
 • عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)
 • نداشتن بودجه کافی در صورتهای مالی ارائه شده
 • عدم ارائه چک مسافرتی معتبر
 • تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواج

عدم توانایی در ارائه گواهی تولد یا ازدواج که توسط سفارت یا کنسولگری پذیرفته شود (تصدیق شود) منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن می شود. این موارد عبارتند از:

 • عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی (به عنوان مثال وزارت کشور)
 • عدم ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز
 • عدم اثبات گواهی مدنی (ارائه یک سند مذهبی)
 • عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک
 • بیمه نامه نامعتبر

از جمله دلایل دیگری که ممکن است منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن شود، عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن است. چنین مواردی شامل :

 • عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شده
 • ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد
 • عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد
 • ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که تمام زمان سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد
 • فاقد مدرک اسکان

عامل دیگری که ممکن است برای اخذ ویزا دردسرساز شود مشخص نبودن محل استقرار متقاضی در طول سفر خود در خارج از کشور است. این موارد عبارتند از :

 • عدم ارائه مدارک معتبر مبنی بر رزرو هتل،
 • عدم ارائه دعوت نامه از میزبان (اثبات حمایت)
 • عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده
 • وضعیت نامطلوب ویزای شینگن

چیز دیگری که می تواند اخذ ویزای شینگن را مختل کند جلوتر بودن تاریخ ویزای شینگن است. این موارد عبارتند از :

 • عدم رعایت محدودیت ویزای شینگن (به عنوان مثال زیاد ماندن در منطقه شینگن، عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده، و غیره)
 • مالکیت یک گذرنامه دیگر با ویزای شینگن فعال

رد شدن ویزا (سفارت چک)

در صورت رد شدن ویزای کوتاه مدت شینگن (یا ابطال)، متقاضی فرم استانداردی دریافت می کند که دلایل رد ویزا (یا ابطال) را از جمله راهنمایی در مورد راه حل احتمالی، که درخواست بررسی رد ویزا است، اطلاع می دهد.

درخواست بررسی رد ویزا

درخواست بررسی رد ویزای شینگن (تجدید نظر) باید ظرف ۱۵ روز پس از دریافت فرم استاندارد به نمایندگی کنسولی که ویزا را رد کرده است، ارسال شود. درخواست را می توان به صورت حضوری یا از طریق پست ارسال کرد، در هر صورت باید دارای امضای اصلی تجدیدنظرخواه یا نماینده قانونی وی باشد. دستورالعمل های دقیق در فرم استاندارد ارائه شده است.

در درخواست بررسی رد ویزا (تجدیدنظر) اعتراض کننده دلایل تجدیدنظر را بیان می‌کند، یعنی اینکه چرا تصمیم نمایندگی کنسولی را نادرست می‌داند. اطلاعاتی که در درخواست اصلی ویزا گنجانده نشده است نمی تواند دلیلی برای تجدید نظر باشد.

اگر درخواست به دلیل اعتراض قبلی رد شود، متقاضی فرم استانداردی را دریافت می کند که یک یا چند مورد از دلایل زیر را نشان می دهد:

 • یک یا چند کشور عضو، متقاضی را تهدیدی برای سیاست عمومی یا امنیت داخلی می دانند (دلیل شماره ۷)،
 • یک یا چند کشور عضو، متقاضی را تهدیدی برای سلامت عمومی می دانند که در بند (۲۱) ماده ۲ مقررات (EU) 2016/399 (کد مرزی شینگن) (دلیل شماره ۸) تعریف شده است، یا
 • یک یا چند کشور عضو، متقاضی را تهدیدی برای روابط بین المللی خود می دانند (دلیل شماره ۹).

درخواست بررسی رد ویزای شنگن (تجدید نظر) به وزارت امور خارجه ارسال می شود که ظرف ۶۰ روز آن را بررسی می کند. درخواست کننده اطلاعاتی در مورد نتیجه از نمایندگی کنسولی که ویزا را رد کرده است دریافت می کند.

در صورتی که بخش بررسی وزارت امور خارجه تایید کننده تصمیم منفی نمایندگی کنسولی باشد، متقاضی می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت اطلاعات نتیجه، درخواست کند به نتیجه رسیدگی قضایی شود. بر اساس بند ۱۷۲/۷ قانون شماره ۳۲۶/۱۹۹۹، در مورد اقامت اتباع خارجی در جمهوری چک، دادگاه مربوطه دادگاه منطقه ای است که در آن فرد خارجی وظیفه گزارش اقامت پس از ورود به قلمرو را دارد. . آدرس محل اقامت برنامه ریزی شده در قلمرو جمهوری چک باید به وضوح در درخواست اصلی ویزا ذکر شود.

شرکت سهاطوس در این راستا، خدمات اعتراض به رد شدن ویزای شنگن را ارائه می دهد.

Online gambling website 5

Online Playing Blockers Playing Support All this time the operator worked on the development of the project. Now users are supplied bonuses, reside video games from well-known suppliers and chosen licensed video slots. It doesn’t stand out with a big collection of entertainment, however...

Read More

【۲۰۲۳最新】ユースカジノの入金不要ボーナスを徹底解説。注意点やボーナスを紹介 Casino Juice カジノジュース ۵

【۲۰۲۳最新】ユースカジノの入金不要ボーナスを徹底解説。注意点やボーナスを紹介 Casino Juice カジノジュース そこでおすすめしたいのが爆発力に秀でたスロットでプレイすることです。 ユースカジノでもらった入金不要ボーナスは最大で۱۰۰ドルまでしか出金できません。 出金条件をクリアしても残高が۱۰۰ドルを上回っていた場合、超過分は没収されます。 ユースカジノ 入金不要ボーナスをもらったらすぐに遊びたい。 なので、この項では入金不要ボーナスを貰ったら遊ぶべきおすすめのゲームメーカーとスロットを紹介していきます。 賭け条件は「入金額+ボーナス額」に対して۲۰倍で、スロットは全て۱۰۰%消化されますが、ライブカジノやテーブルゲームへベットしても۰%と計算されるのでご注意ください。 出金上限額は若干少ないものの、ゲーム消化率はスロット・ライブゲーム共に۱۰۰%。 ベガウォレットへの預入・引出も、一定金額以上は無料です。 出金するにあたり、決済パスワードを登録する必要があります。 ユースカジノ (Yous Casino) にログイン後「マイページ」のアイコンをクリックします。 仮想通貨取引所で通貨購入や送金手数料は、取引所によって異なりますが۱%~۲%程度です。 https://onlinesequencer.net/forum/user-121448.html 利用にはペイズ口座が必要で、ペイズの預入・引き出しには手数料が۵%程度かかります。 Payz / ペイズ (旧エコペイズ) は、ほとんどのオンラインカジノで入金・出金できる電子マネーです。 ユースカジノの入金不要ボーナスにかかる賭け条件はたったの「۱倍」です。 ۲۰ドルの۱倍なので、合計で۲۰ドルのベットを行うことで残高が出金対象となります。 ユースカジノの入金不要ボーナスは特定のゲームプロバイダーを指定した上で取得します。 後述する出金条件を満たすまで専用ウォレットから移動することも出金を行うこともできなくなります。 この記事では۲۰۲۲年۱۱月以降に進呈が開始されたユースカジノの入金不要ボーナスをご紹介! ボーナスをもらうために必要なコードと出金条件も掲載しています。 銀行口座が登録済みなかたは、新たに登録する必要はありません。 ユースカジノ (Yous Casino) の仮想通貨送金は、スピーディに入金・出金できます。 ほとんど手数料もかからず、その時点のレートのドルで入金することができます。 ボーナスの出金条件を満たすためだけにローリスクなベットを行うと、ボーナス出金が出来なくなる可能性があります。 ۲۰ドルの入金不要ボーナスを元手に出金できるのは۱۰۰ドルまで。 もし出金条件を満たした段階で۱۰۰ドルを超える残高は没収となってしまいます。 EASYプランとNORMALプランを選べるようになりましたが、入金不要ボーナスをもらうためには必ずNORMALプランから登録してください。 入金不要ボーナスを提供しないでオンラインカジノを遊ぶのは敷居が高いと判断されているため、少しでも敷居を下げるために取り入れられているのが入金不要ボーナスです。 有効期限には気をつけて、なるべく早くユースカジノでゲームをプレイして消化しておいたほうがいいでしょう。...

Read More

سرمایه گذاری انگلستان

کشور انگلستان با ۲۴۴۰۴۶ کیلومتر مربع (هفتاد وچهارمین کشور جهان از نظر وسعت) در نیمکره شمالی در غرب قاره اروپا، شرق اقیانوس اطلس شمالی، مجاورت دریای مانش از سمت جنوب، مجاورت دریای شمال از شرق و دریای ایرلند در مغرب واقع شده است. پایتخت...

Read More

دریافت دلایل ردشدن ویزا کانادا

دلایل رد شدن ویزای کانادا رد شدن ویزای کانادا می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ، بدلیل اینکه جهت رفع ریجکتی ویزا ، شناسایی دلایل رد شدن آن دارای اهمیت زیادی است در این صفحه تلاش کرده ایم لیست جامعی از عوامل و دلایلی...

Read More

شرایط جدید صدور روادید شنگن اعلام شد

 هزینه دریافت روادید شنگن از ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی به ۸۰ یورو افزایش می‌باید.    شورای اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه افزایش ۳۳.۳ % هزینه صدور روادید (ویزا) شنگن را تصویب کرد. بر پایه مصوبه این شورا، متقاضیان ویزای شنگن از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰...

Read More

اقامت یونان از طریق تمکن مالی

اقامت یونان به یکی از سه طریق زیر ممکن است که راحت ترین روش تمکن مالی بدون اجازه کار است.   ۱- ااثبات توانایی مالی (تمکن مالی)   الف- با اجازه کار   اثبات وجود ۶۰۰۰۰ یورو در حساب بانکی یونان یا کشورهای دیگر...

Read More

نحوه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا

حوه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا متقاضیان برخی از ویزاهای استرالیا، از جمله ویزای کار و سرمایه‌گذاری، باید حداقل امتیاز مهاجرت به استرالیا را کسب کنند تا موفق به دریافت ویزا شوند. در ادامه به معرفی نحوه امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا از طریق این...

Read More

دلایل اصلی رد شدن ویزای شینگن

فعالیت جنایتکارانه گذشته یا کنونی شرایط و اقدامات متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری افسر کنسولی در مورد صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه...

Read More